fbpx

Opinie naszych kursantów

" Za profesjonalne podejście do kursanta. Dobrze przygotowują zarówno do zadań egzaminacyjnych, jak i do ogólnego obycia się z motocyklem. Polecam :) "
Izabela Kisielewska

MotoOES

ul . Kościuszki 54
Kraków 30-114

Tel  +48 12 422 02 66

Kursy w języku polskim: English language courses:
Ceny promocyjne obowiązują do 12.11.2020

 

Promotional prices are valid until 12.11.2020

 

Kategoria AM

1400 pln Tylko teraz: 1200* pln

Category AM

1900 pln Only now: 1700* pln

 

Kategoria A1

2300 pln Tylko teraz: 2100 pln

Category A1

2800 pln Only now: 2600 pln

 

Kategoria A2

2400 pln Tylko teraz: 2100 pln

Category A2

2900 pln Only now: 2600 pln

 

Kategoria A

2400 pln Tylko teraz: 2100 pln

Category A

2900 pln Only now: 2600 pln

 
* Wg obowiązujących przepisów prawa kurs na kategorię AM obejmuje nie mniej niż 5 godzin zajęć teoretycznych oraz nie mniej niż 5 godzin zajęć praktycznych. Wychodzimy z założenia, że jest to zdecydowanie za mało aby nauczyć młodego człowieka bezpiecznie poruszać się po naszych drogach. Dlatego w naszym Ośrodku kursanci na kategorię AM w cenę kursu mają wliczony pełne zajęcia teoretyczne w ilości 30 godzin oraz dostają w gratisie dodatkowe 5 godzin zajęć praktycznych. W sumie Kurs na kategorię AM w MotoOES trwa 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 10 godzin zajęć praktycznych. * In accordance with applicable law, a course for category AM shall consist of not less than 5 hours of theoretical instruction and not less than 5 hours of practical instruction. We assume that this is definitely not enough to teach young people to drive safely on our roads. Therefore, in our Centre students for AM category in the price of the course have included in full theoretical classes in amount of 30 hours and receive free of charge additional 5 hours of practical classes. In total, the course for category AM in MotoOES has 30 hours of theoretical classes and 10 hours of practical classes

* Gemäß dem geltenden Recht umfasst ein Kurs der Kategorie AM mindestens 5 Stunden theoretischen Unterricht und mindestens 5 Stunden praktischen Unterricht. Wir gehen davon aus, dass dies definitiv nicht ausreicht, um jungen Menschen beizubringen, sich auf unseren Straßen sicher zu bewegen. Deshalb haben die Studenten in unserer Kategorie Zentrum für AM im Preis des Kurses in den vollen theoretischen Unterricht in Höhe von 30 Stunden einbezogen und erhalten kostenlos zusätzliche 5 Stunden praktischen Unterricht. Insgesamt umfasst der Kurs für die Kategorie AM in MotoOES 30 Stunden theoretischen Unterricht und 10 Stunden praktischen Unterricht.

* De conformidad con la legislación aplicable, un curso de categoría AM constará de un mínimo de 5 horas de instrucción teórica y un mínimo de 5 horas de instrucción práctica. Asumimos que esto definitivamente no es suficiente para enseñar a los jóvenes a moverse con seguridad en nuestras carreteras. Por lo tanto, en nuestro Centro los estudiantes de la categoría AM en el precio del curso han incluido en las clases teóricas completas la cantidad de 30 horas y reciben gratuitamente 5 horas adicionales de clases prácticas. En total, el curso de la categoría AM en MotoOES tiene una duración de 30 horas de clases teóricas y 10 horas de clases prácticas.

MotoOES

Kościuszki 54
Kraków 30-114

E-MAIL

biuro@motooes.pl

Telefon

+48 (12) 422 02 66

Copyright © 2020, MotoOES. All Rights Reserved.