Kursy w języku polskim: English language courses:
Ceny promocyjne obowiązują do 02.08.2019

 

Promotional prices are valid until 02.08.2019

 

Kategoria AM

1099 zł

 

999* zł

Category AM

PLN 1499

 

PLN 1399*

 

Kategoria A1

1849 zł

 

1699 zł

Category A1

PLN 2249

 

PLN 2099

 

Kategoria A2

1949 zł

 

1799 zł

Category A2

PLN 2349

 

PLN 2199

 

Kategoria A

1949 zł

 

1799 zł

Category A

PLN 2349

 

PLN 2199

 
* Wg obowiązujących przepisów prawa kurs na kategorię AM obejmuje nie mniej niż 5 godzin zajęć teoretycznych oraz nie mniej niż 5 godzin zajęć praktycznych. Wychodzimy z założenia, że jest to zdecydowanie za mało aby nauczyć młodego człowieka bezpiecznie poruszać się po naszych drogach. Dlatego w naszym Ośrodku kursanci na kategorię AM w cenę kursu mają wliczony pełne zajęcia teoretyczne w ilości 30 godzin oraz dostają w gratisie dodatkowe 5 godzin zajęć praktycznych. W sumie Kurs na kategorię AM w MotoOES trwa 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 10 godzin zajęć praktycznych.   * In accordance with applicable law, a course for category AM shall comprise not less than 5 hours of theoretical instruction and not less than 5 hours of practical instruction. We assume that this is definitely not enough to teach young people to drive safely on our roads. Therefore, in our Centre students for AM category in the price of the course have included in the full theoretical classes in the amount of 30 hours and receive free of charge additional 5 hours of practical classes. In total, the course for category AM in MotoOES lasts 30 hours of theoretical classes and 10 hours of practical classes.