fbpx

Opinie naszych kursantów

" Każdemu mogę śmiało polecić tę szkołę!
Moim instruktorem był Grzegorz, ma duże doświadczenie, cierpliwość i odpowiednie podejście do kursanta.
Dzięki niemu zdałem egzamin za pierwszym razem, mimo, że nigdy wcześniej nie miałem styczności z motocyklem.
Polecam! "
Karol Prochal

MotoOES

ul . Kościuszki 54
Kraków 30-114

Tel  +48 12 422 02 66

You have not created a menu item for this FAQ section. Front-end urls will not work properly.

Przebieg egzaminu na prawo jazdy określony jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwana uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Poniżej przedstawiamy zadania w takiej kolejności w jakiej wykonywane są one podczas egzaminu.

Zanim przejdziesz do omawiania konkretnych zadań, obejrzyj ogólny film o egzaminie:

https://www.youtube.com/watch?v=c1YMO2fPsqs

on piątek kwiecień 14 by GF

1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:

a) poziom oleju w silniku,

b) poziom płynu chłodzącego,

c) poziom płynu hamulcowego,

d) poziom płynu w spryskiwaczach,  - nie dotyczy kat. A, A1, A2, AM

e) działanie sygnału dźwiękowego,

f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,

g) działanie świateł mijania,

h) działanie świateł drogowych,

i) działanie świateł hamowania „STOP”,

j) działanie świateł cofania,  - nie dotyczy kat. A, A1, A2, AM

k) działanie świateł kierunkowskazów,

l) działanie świateł awaryjnych,    - nie dotyczy kat. A, A1, A2, AM

m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych     - nie dotyczy kat. A, A1, A2, AM

 

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1 powyżej:

– na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut,

– osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,

– w przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego,

– losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a–e oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. f–m. W przypadku gdy ośrodek egzaminowania nie dysponuje odpowiednim urządzeniem komputerowym, losowego doboru elementów części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana, przed przystąpieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego;

2) właściwe ustawienie lusterek, włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym;

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 2:

– w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,

– w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem.

3) wyłącznie dla kategorii AM, A2, A1, A:

a) wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. f oraz pkt 3 rozporządzenia (czyli: kamizelka odblaskowa, odpowiedni kask ochronny oraz ochraniacze na kolana i łokcie)

b) sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch),

c) zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku,

d) podparcie pojazdu na podpórce;

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 3:

– zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku,

– nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko,

– maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu);

 

 

Zobacz film:

https://www.youtube.com/watch?v=bPgZmCy8h40

https://www.youtube.com/watch?v=Qud-fyTZVzE

 

on piątek kwiecień 14 by GF

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła,zwiększenie obrotów silnika;

2) 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8;

 

Sposób wykonania zadania:

a) niepodpieranie się nogami,

b) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

c) niepotrącanie pachołków.

 

Zobacz film: 

https://www.youtube.com/watch?v=A1BQthREuJ8

on wtorek kwiecień 18 by GF

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

 

2) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami;

 

 

Sposób wykonania zadania:

a) niepodpieranie się nogami,

c) niepotrącanie pachołków

on piątek kwiecień 14 by GF

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 2-krotny przejazd przez bramkę początkową, slalom pomiędzy 3 pachołkami i wyjazd przez bramkę końcową;

Sposób wykonania zadania:

a) średnia prędkość jednego z przejazdów nie może być mniejsza niż 30 km/h - nie dotyczy kategorii AM

b) przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu - nie dotyczy kategorii AM

c) niepodpieranie się nogami,

d) niepotrącanie pachołków

on piątek kwiecień 14 by GF

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda;

Sposób wykonania zadania:

a) prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym (wyłącznie od strony najazdu) miejscu nie może być mniejsza niż 50 km/h,

b) przeszkodę omija się raz z prawej, raz z lewej strony, tak aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo,

c) niepodpieranie się nogami,

d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

e) niepotrącanie pachołków

on piątek kwiecień 14 by GF

Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu (manewr może być wykonany na placu
manewrowym ośrodka egzaminowania).

Zadanie to wpisane jest do kategorii zadań "na mieście", jednak ze względów bezpieczeństwa wykonuje się je na placu manewrowym.

on wtorek kwiecień 18 by GF

Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – obowiązkowo w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:

a) w przypadku prawa jazdy kategorii A1, A2 i A hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla,

b) manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.

Zadanie to wpisane jest do kategorii zadań "na mieście", jednak ze względów bezpieczeństwa wykonuje się je na placu manewrowym.

on wtorek kwiecień 18 by GF

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć.

Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga/uruchamia hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu zwalniając go – nie dotyczy egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2 i A.

on piątek kwiecień 14 by GF

Copyright © 2020, MotoOES. All Rights Reserved.