• Sprawdź jakie są wymagania wiekowe dla wybranej przez Ciebie kategorii prawa jazdy: https://motooes.pl/kursy-i-szkolenia
  • Przygotuj swoje zdjęcie o wymiarach 3,5×4,5 cm, takie jak do dowodu osobistego.
  • Uzyskaj orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami – wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców. Badania lekarskie możesz zrobić w naszym biurze
  • Wypełnij wniosek o wydanie prawa jazdy – druk dostępny w naszym biurze bądź bezpośrednio w wydziale komunikacji
  • Przygotuj i upewnij się że masz ważny dowód osobisty lub paszport, potwierdzający tożsamość osoby, w tym adres zameldowania i numer PESEL
  • Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią wypełnij zgodę na rozpoczęcie kursu i daj do podpisania rodzicowi/opiekunowi (druk do pobrania w ośrodku)

Gdy już zbierzesz komplet dokumentów musisz się z nimi udać do wydziału komunikacji odpowiedniego dla miejsca zameldowania* w celu uzyskania Profilu Kandydata na Kierowcę (Numer PKK). Numer PKK nadawany jest maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych, od daty złożenia wniosku z kompletem dokumentów.

Po uzyskaniu numeru PKK zgłoś się z nim do dowolnego wybranego przez Ciebie biura OES, w celu podpisania umowy i zapisania się na wybrany kurs.

* UWAGA! Jeżeli do swojego wydziału komunikacji masz daleko, możesz udać się do wydziału komunikacji odpowiedniego dla miejsca zamieszkania. Jednak ma to swoje minusy o których musisz wiedzieć:

  • Będziesz musiał/a złożyć oświadczenie o zamieszkaniu w danym powiecie
  • Na dokumencie prawa jazdy będzie widniał adres zamieszkania a nie zameldowania
  • W razie zatrzymania dokumentu, po jego odbiór będziesz musiał/a przyjechać do wydziału w którym składałeś/łaś dokumenty