fbpx

Prawo jazdy Kategorii A2

2500 zł Promocja 2300 zł do 12.03.2021

ZADZWOŃ !!!

 

Prawo jazdy kategorii A2 uprawnia do poruszania się:

--> Motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla

--> Motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW

--> Pojazdami określonymi dla prawa jazdy AM

--> Zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A2 oraz przyczepy

 

W cenie szkolenia kursanci uczestniczą w zajęciach teoretycznych (30 godzin) oraz zajęciach praktycznych (20 godzin).

Zajęcia praktyczne odbywają się na motocyklu Yamaha MT-07

Cena kursu obejmuje również egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny.

Kurs można rozpocząć mając 17 lat i 9 miesięcy. Wystarczy mieć profil kandydata na kierowcę (PKK) oraz zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na rozpoczęcie kursu (jeżeli nie masz ukończonych 18 lat - druk do pobrania w ośrodku).

Procedurę zapisania się na kurs prawa jazdy znajdziesz w dziale Q&A: Co trzeba zrobić aby zapisać się na kurs prawa jazdy?