fbpx
Kursy w języku polskim: English language courses:
Ceny promocyjne obowiązują do 12.03.2021

 

Promotional prices are valid until 12.03.2021

 

Kategoria AM

1400 pln Tylko teraz: 1200* pln

Category AM

1900 pln Only now: 1700* pln

 

Kategoria A1

2300 pln Tylko teraz: 2100 pln

Category A1

2800 pln Only now: 2600 pln

 

Kategoria A2

2500 pln Tylko teraz: 2300 pln

Category A2

3000 pln Only now: 2800 pln

 

Kategoria A

2500 pln Tylko teraz: 2300 pln

Category A

3000 pln Only now: 2800 pln

 
* Wg obowiązujących przepisów prawa kurs na kategorię AM obejmuje nie mniej niż 5 godzin zajęć teoretycznych oraz nie mniej niż 5 godzin zajęć praktycznych. Wychodzimy z założenia, że jest to zdecydowanie za mało aby nauczyć młodego człowieka bezpiecznie poruszać się po naszych drogach. Dlatego w naszym Ośrodku kursanci na kategorię AM w cenę kursu mają wliczony pełne zajęcia teoretyczne w ilości 30 godzin oraz dostają w gratisie dodatkowe 5 godzin zajęć praktycznych. W sumie Kurs na kategorię AM w MotoOES trwa 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 10 godzin zajęć praktycznych. * In accordance with applicable law, a course for category AM shall consist of not less than 5 hours of theoretical instruction and not less than 5 hours of practical instruction. We assume that this is definitely not enough to teach young people to drive safely on our roads. Therefore, in our Centre students for AM category in the price of the course have included in full theoretical classes in amount of 30 hours and receive free of charge additional 5 hours of practical classes. In total, the course for category AM in MotoOES has 30 hours of theoretical classes and 10 hours of practical classes