Kategoria A2

2600

PRAWO JAZDY KATEGORII A2 UPRAWNIA DO PORUSZANIA SIĘ:

  • MOTOCYKLEM O MOCY NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 35 KW I STOSUNKU MOCY DO MASY WŁASNEJ NIEPRZEKRACZAJĄCYM 0,2 KW/KG, PRZY CZYM NIE MOŻE ON POWSTAĆ W WYNIKU WPROWADZENIA ZMIAN W POJEŹDZIE O MOCY PRZEKRACZAJĄCEJ DWUKROTNOŚĆ MOCY TEGO MOTOCYKLA
  • MOTOCYKLEM TRÓJKOŁOWYM, KTÓREGO MOC NIE PRZEKRACZA 15 KW
  • POJAZDAMI OKREŚLONYMI DLA PRAWA JAZDY AM
  • ZESPOŁEM POJAZDÓW ZŁOŻONYM Z POJAZDU OKREŚLONEGO DLA KAT. A2 ORAZ PRZYCZEPY

Miejsca jeszcze dostepne!

SKU: kat-a2 Kategoria: