PRAWO JAZDY KATEGORII A2 UPRAWNIA DO PORUSZANIA SIĘ:

  • MOTOCYKLEM O MOCY NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 35 KW I STOSUNKU MOCY DO MASY WŁASNEJ NIEPRZEKRACZAJĄCYM 0,2 KW/KG, PRZY CZYM NIE MOŻE ON POWSTAĆ W WYNIKU WPROWADZENIA ZMIAN W POJEŹDZIE O MOCY PRZEKRACZAJĄCEJ DWUKROTNOŚĆ MOCY TEGO MOTOCYKLA
  • MOTOCYKLEM TRÓJKOŁOWYM, KTÓREGO MOC NIE PRZEKRACZA 15 KW
  • POJAZDAMI OKREŚLONYMI DLA PRAWA JAZDY AM
  • ZESPOŁEM POJAZDÓW ZŁOŻONYM Z POJAZDU OKREŚLONEGO DLA KAT. A2 ORAZ PRZYCZEPY

W cenie szkolenia kursanci uczestniczą w zajęciach teoretycznych (30 godzin) oraz zajęciach praktycznych (20 godzin).

Zajęcia praktyczne odbywają się na motocyklu Yamaha MT-07

Cena kursu obejmuje również egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny.

Kurs można rozpocząć mając 17 lat i 9 miesięcy. Wystarczy mieć profil kandydata na kierowcę (PKK) oraz zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na rozpoczęcie kursu (jeżeli nie masz ukończonych 18 lat – druk do pobrania w ośrodku).

Kliknij tutaj aby sprawdzić nasz program kursu!